„A játék során egy gyerek mindig átlagéletkora,
köznapi viselkedése fölé emelkedik; a játékban
olyan, mintha egy fejjel magasabb lenne önmagánál.”
Vigotszkij


Kövessen minket a Facebookon is!

Programjaink

A SzínJátszóTér kreativitásfejlesztő tanfolyama


Crea(c)tivity

9-13 éveseknek a Marczibányi Téri Művelődési Központban

Október 4-étől szombatonként 10.00-11.30

A Crea(c)tivity az Activity játékhoz hasonló tevékenységekre épül. Elsősorban a színjátszásban használt gyakorlatok és játékok adják a foglalkozások idejének nagy részét, emellett közös és egyéni rajzolós feladatok, képrejtvények, valamint a verbális fejlesztést célzó szójátékok, beszélgetős játékok segítségével fejlesztjük a résztvevők kreativitását. Ebbe a sorba illesztjük a rendszeresen alkalmazott relaxációs technikákat, mivel ellazult állapotban nyitottabbak leszünk a szokatlan összefüggésekre, az új meglátásokra – ha úgy tetszik, kreatívabbakká válunk.


Célunk először is az, hogy segítsük a gyerekeket a belső képek megteremtésében. Ez a kreativitás (és még oly sok minden, például az értő olvasás vagy a jó memória) alapja. Manapság ez az a képesség, a képteremtés képessége, ami válságba jutott a mozgókép egyeduralma idején. Sok gyerek nem tanulja meg, hogyan vetítheti le magában az olvasott szöveg képeit, hogyan kapcsolhat össze egymástól látszólag távoli fogalmakat a vizualizáció segítségével. Így az együtt töltött idő első harmadában a belső képek megteremtését célzó játékok, gyakorlatok kapnak helyet.

Azután a szabad asszociatív képességet fejlesztjük, vagyis azt, hogy a gyerekek legyenek képesek szabadon kapcsolatot létesíteni két vagy több dolog, fogalom vagy történés között.

A tanfolyam utolsó része a célzott asszociációs képesség erősítését segíti, mivel összeköttetést létesítünk, hidakat építünk a látszólag független, sőt egymástól távol álló egységek között − ez a kreativitás egyik fő ismérve.


A tanfolyam vezetője: Lukács Gabriella színész-drámatanár

Információ és jelentkezés: 06 30-996-3233, lg kukac szinjatszoter pont hu


Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 5 000 Ft/öt alkalom. Testvérkedvezményre van lehetőség!
Múzeumi drámafoglalkozás


Napkirály és Kalamóna

Bábjátékos drámafoglalkozás a Néprajzi Múzeumban óvodásoknak és 1−3. osztályosoknak

Milyen alkalmakkor használunk manapság maszkokat? Hol készült régen a liszt? Melyik az az edény, aminek emberfeje és süvege van? Miben rejlik Kalamóna ereje? Hogyan győzzük le a sárkányt?


A komplex játékban a gyerekek rendhagyó módon: bábjátékon keresztül ismerik meg a Néprajzi Múzeum állandó kiállítását, egyben Komjáthy István: Mondák könyvének egyes részleteit is. A kiállításban a gyerekek a hagyományos magyar paraszti hétköznapok tárgyait és tennivalóit mesébe szőve, játékos feladványokkal fedezik fel, miközben követik a fordulatos történetet és alkalmanként szerepbe lépve fontos kérdésekről döntenek.


Jelentkezés a 0630-996-3233-as telefonszámon, vagy az lg kukac szinjatszoter pont hu e-mail címen.

Részvételi díj: 16 000 Ft/csoport
Ökológiai problémákkal foglalkozó programjaink


Ökoangyal és Nejlonördög

Interaktív ökoszínházi performance gyerekeknek a szelektív hulladékgyűjtésről

Szereplők: Lukács Gabriella és Robin László
A legelő

Ökodráma


Felső tagozatosoknak

A foglalkozás a játék nyelvén beszél napjaink égető társadalmi problémájáról, a közlegelők tragédiájáról.

Egy elképzelt falu lakosait játszva a résztvevők a közjó és az önérdek konfliktusát tapasztalhatják meg. Ami jó az egyénnek, kevésbé jó a közösségnek. A gyerekek a falusiak szerepében döntésre kényszerülnek: sikerül-e az adott közösségnek is megfelelő módon, a jövőre is gondolva boldogulniuk a lakosoknak, vagy felélik tartalékaikat?


Középiskolásoknak

A közlegelők tragédiája a fenntarthatóság szempontjából az egyik legégetőbb társadalmi probléma. Ezzel szembesíti a résztvevőket a játék, melyben átélhető közelségbe kerül a közjó és az önérdek konfliktusa. A a probléma egy elképzelt falu kontextusában születik meg, a megoldásokat szerepbe lépve hozzák meg a résztvevők. A játék hozadéka azonban ezen messze túlmutat, hiszen korunk aktuális feszültségeit érthetik és tapasztalhatják meg általa a diákok.


Felnőtteknek

Problémafelvető játék, amelyben a manapság rendkívül aktuális társadalmi csapdát, a közlegelők tragédiáját tapasztalhatják meg a résztvevők. Egy jól kidolgozott modellhelyzetet hozunk létre, ebben szembesülünk a közjó és az önérdek konfliktusával. Célunk, hogy sikerüljön olyan fenntartható megoldást találnunk, mely mindenkinek megfelelő.Tanítási dráma


A SzínJátszóTér általános és középiskolás osztályok számára rendszeresen tart tanítási dráma foglalkozásokat. Érdeklődés esetén egyedi igény szerint egyeztethetők, illetve a Marczibányi Téri Művelődési Központban leköthetők az alábbi programok:


Nahi és a néma falu

műhelyfoglalkozás 3-4. osztályos tanulóknak

Az óra a toleranciáról, a másság elviseléséhez szükséges kompromisszumkészségről szól. A drámaóra Ámosz Oz: Hirtelen az erdő mélyén című regényének alapötletére épül – egy olyan faluról szól, ahonnan egy éjszaka elvándorolt az összes állat, az örökké gúnyolt Nahi vezetésével.

Foglalkozásvezető: Lukács Gabriella és Sallai Ferenc drámapedagógusok


Veszélyes vizeken

műhelyfoglalkozás 4-5. osztályos tanulóknak

Gyerünk, szálljunk tengerre! Legyünk a szenzációs luxusgőzhajó legénysége! Éljünk az óriási lehetőséggel: induljunk a gyorsasági versenyen, melyben a nyeremény és a hírnév a tét!

Foglalkozásvezető: Lukács Gabriella és Sallai Ferenc drámapedagógusok


A világ legdrágább nyakéke

műhelyfoglalkozás 10-11-12. osztályos tanulóknak

A történelem egyik leghihetetlenebb csalásáról játszunk. Egy szélhámosnő – mindenkit rászedve – a királyné nevében megvásároltatta magának a világ legdrágább nyakékét. Hogyan történhetett mindez?

A csalás mint jelenség: mozgatórugói, mikéntje; tudatos kommunikáció: a befolyásolás eszközeinek ismerete, felismerése és használata.

Foglalkozásvezető: Lukács Gabriella és Sallai Ferenc drámapedagógusok


Moldvai történet

műhelyfoglalkozás 10-11. osztályos tanulóknak

A szerelem mindent legyőz? De mi van, ha mégsem? Egy fiatal szerelmespár történetén keresztül nézzük meg, milyen buktatói lehetnek egy kapcsolatnak. Rómeó és Júlia története egy kicsit ma, egy kicsit közelebb hozzánk. Lehet-e jó vége?

Foglalkozásvezető: Lukács Gabriella és Sallai Ferenc drámapedagógusok

Valid CSS!   Valid HTML 4.01 Strict