„A játék során egy gyerek mindig átlagéletkora,
köznapi viselkedése fölé emelkedik; a játékban
olyan, mintha egy fejjel magasabb lenne önmagánál.”
Vigotszkij


Kövessen minket a Facebookon is!

Programjaink

A „Dráma van – Tavaszi zsongás − A dramatikus nevelés hete”

című programsorozat részeként társulatunk a következő programokat hirdeti meg:

Együttműködésben a Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium egyik osztályával, március 25-én 10−13 óráig a gyerekek vesznek részt a Veszélyes vizeken című drámafoglalkozáson a Marczibányi Téri Művelődési Házban. A játékot vezeti Lukács Gabriella és Sallai Ferenc.


Március 25-én 17−19 óráig a délelőtti osztály szülői közössége vesz részt a Törpék című drámafoglalkozáson, melyet az osztályba járó gyerekek néhány hete már játszottak. Helyszín a Ward Mária iskola, játékvezető: Lukács Gabriella. A közös játék végén konzultálunk az osztályról szerzett tapasztalatokról (összesen négy drámajátékon vettek részt az utóbbi hetekben).


A SzínJátszóTér kreativitásfejlesztő tanfolyama


Crea(c)tivity

10-13 éveseknek

A Crea(c)tivity foglalkozássorozat az Activity játékhoz hasonló tevékenységekre épül. Háromféle tevékenységet végzünk:

  1. A színjátszásban használt gyakorlatokat és játékokat alkalmazunk, hogy az „itt és most” kommunikációban legyünk gyorsak és kreatívak.

  2. Rajzolunk egyénileg és közösen, a vizualitás és a téri gondolkodás szintjén fejlesztve a kreativitást. Képrejtvényekkel fokozzuk a hatást.

  3. A verbális fejlesztést célzó szójátékok, beszélgetős játékok segítségével a nyelv szintjén válunk kreatívvá. Ebbe a sorba illesztjük a foglalkozásról foglalkozásra alkalmazott relaxációs technikákat, mivel ellazult állapotban nyitottabbak leszünk a szokatlan összefüggésekre, az új meglátásokra – ha úgy tetszik, kreatívabbakká válunk.

Célunk először is az, hogy segítsük a gyerekeket a belső képek megteremtésében. Ez a kreativitás (és még oly sok minden, például az értő olvasás vagy a jó memória) alapja. Manapság ez az a képesség, a képteremtés képessége, ami válságba jutott a mozgókép egyeduralma idején. Sok gyerek nem tanulja meg, hogyan vetítheti le magában az olvasott szöveg képeit, hogyan kapcsolhat össze egymástól látszólag távoli fogalmakat a vizualizáció segítségével. Így az együtt töltött idő első harmadában a belső képek megteremtését célzó játékok, gyakorlatok kapnak helyet.

Ezután a szabad asszociatív képességet fejlesztjük, vagyis azt, hogy a gyerekek képesek legyenek szabadon engedni a fantáziájukat, kitörjenek a megszokott gondolkodási sémák közül.

A tanfolyam utolsó része a célzott asszociációs képesség erősítését segíti, mivel összeköttetést létesítünk látszólag független, sőt egymástól távol álló egységek között – kreatívan gondolkodunk.


A sokféle tevékenységből adódóan a foglalkozás minden résztvevője sikerélményhez jut: ez roppant fontos a fejlődéshez. Vannak gyerekek, akik egy-egy területen fejlődnek látványosan, mások több szempontból is láthatóan kreatívabbak lesznek. Bátrabban állnak az újításokhoz, különös asszociációk révén érdekes összefüggéseket hoznak létre: új értéket teremtenek.
Múzeumi drámafoglalkozás


Napkirály és Kalamóna

Bábjátékos drámafoglalkozás a Néprajzi Múzeumban óvodásoknak és 1−3. osztályosoknak

Milyen alkalmakkor használunk manapság maszkokat? Hol készült régen a liszt? Melyik az az edény, aminek emberfeje és süvege van? Miben rejlik Kalamóna ereje? Hogyan győzzük le a sárkányt?


A komplex játékban a gyerekek rendhagyó módon: bábjátékon keresztül ismerik meg a Néprajzi Múzeum állandó kiállítását, egyben Komjáthy István: Mondák könyvének egyes részleteit is. A kiállításban a gyerekek a hagyományos magyar paraszti hétköznapok tárgyait és tennivalóit mesébe szőve, játékos feladványokkal fedezik fel, miközben követik a fordulatos történetet és alkalmanként szerepbe lépve fontos kérdésekről döntenek.


Jelentkezés a 0630-996-3233-as telefonszámon, vagy az lg kukac szinjatszoter pont hu e-mail címen.

Részvételi díj: 16 000 Ft/csoport
Ökológiai problémákkal foglalkozó programjaink


Ökoangyal és Nejlonördög

Interaktív ökoszínházi performance gyerekeknek a szelektív hulladékgyűjtésről

Szereplők: Lukács Gabriella és Robin László
A legelő

Ökodráma


Felső tagozatosoknak

A foglalkozás a játék nyelvén beszél napjaink égető társadalmi problémájáról, a közlegelők tragédiájáról.

Egy elképzelt falu lakosait játszva a résztvevők a közjó és az önérdek konfliktusát tapasztalhatják meg. Ami jó az egyénnek, kevésbé jó a közösségnek. A gyerekek a falusiak szerepében döntésre kényszerülnek: sikerül-e az adott közösségnek is megfelelő módon, a jövőre is gondolva boldogulniuk a lakosoknak, vagy felélik tartalékaikat?


Középiskolásoknak

A közlegelők tragédiája a fenntarthatóság szempontjából az egyik legégetőbb társadalmi probléma. Ezzel szembesíti a résztvevőket a játék, melyben átélhető közelségbe kerül a közjó és az önérdek konfliktusa. A a probléma egy elképzelt falu kontextusában születik meg, a megoldásokat szerepbe lépve hozzák meg a résztvevők. A játék hozadéka azonban ezen messze túlmutat, hiszen korunk aktuális feszültségeit érthetik és tapasztalhatják meg általa a diákok.


Felnőtteknek

Problémafelvető játék, amelyben a manapság rendkívül aktuális társadalmi csapdát, a közlegelők tragédiáját tapasztalhatják meg a résztvevők. Egy jól kidolgozott modellhelyzetet hozunk létre, ebben szembesülünk a közjó és az önérdek konfliktusával. Célunk, hogy sikerüljön olyan fenntartható megoldást találnunk, mely mindenkinek megfelelő.Tanítási dráma


A SzínJátszóTér általános és középiskolás osztályok számára rendszeresen tart tanítási dráma foglalkozásokat. Érdeklődés esetén egyedi igény szerint egyeztethetők, illetve a Marczibányi Téri Művelődési Központban leköthetők az alábbi programok:


Nahi és a néma falu

műhelyfoglalkozás 3-4. osztályos tanulóknak

Az óra a toleranciáról, a másság elviseléséhez szükséges kompromisszumkészségről szól. A drámaóra Ámosz Oz: Hirtelen az erdő mélyén című regényének alapötletére épül – egy olyan faluról szól, ahonnan egy éjszaka elvándorolt az összes állat, az örökké gúnyolt Nahi vezetésével.

A foglalkozást követően negyedikes gyerekek írták a játékról >>

Foglalkozásvezető: Lukács Gabriella és Sallai Ferenc drámapedagógusok


Veszélyes vizeken

műhelyfoglalkozás 4-5. osztályos tanulóknak

Gyerünk, szálljunk tengerre! Legyünk a szenzációs luxusgőzhajó legénysége! Éljünk az óriási lehetőséggel: induljunk a gyorsasági versenyen, melyben a nyeremény és a hírnév a tét!

Foglalkozásvezető: Lukács Gabriella és Sallai Ferenc drámapedagógusok


A világ legdrágább nyakéke

műhelyfoglalkozás 10-11-12. osztályos tanulóknak

A történelem egyik leghihetetlenebb csalásáról játszunk. Egy szélhámosnő – mindenkit rászedve – a királyné nevében megvásároltatta magának a világ legdrágább nyakékét. Hogyan történhetett mindez?

A csalás mint jelenség: mozgatórugói, mikéntje; tudatos kommunikáció: a befolyásolás eszközeinek ismerete, felismerése és használata.

Foglalkozásvezető: Lukács Gabriella és Sallai Ferenc drámapedagógusok


Moldvai történet

műhelyfoglalkozás 10-11. osztályos tanulóknak

A szerelem mindent legyőz? De mi van, ha mégsem? Egy fiatal szerelmespár történetén keresztül nézzük meg, milyen buktatói lehetnek egy kapcsolatnak. Rómeó és Júlia története egy kicsit ma, egy kicsit közelebb hozzánk. Lehet-e jó vége?

Foglalkozásvezető: Lukács Gabriella és Sallai Ferenc drámapedagógusok

Valid CSS!   Valid HTML 4.01 Strict